سیاست

سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:48

علم سیاست به تحلیل و بررسی جنبه های سیاسی پدیده های اجتماعی نظر دارد  مرکز ثقل تحلیل و بررسی علم سیاست دولت است. نظر عده دیگر آن است که علم سیاست  با حکومت  سرو کار دارد . پل ژانت متفکر و محقق فرانسوی میگوید:علم سیاست ان بخشی از علو اجتماعی است که درباره بنیادهای  دولت و اصول حکومت بحث میکند .

یکسان شمردن علم سیاست با مطالعه دولت مورد اعتراض قرار گرفته است به نظر مخالفان مترادف دانستن علم سیاست با مطالعه دولت و حکومت باعث کوچک شدن عرصه علم سیاست می شود  . کاتلین یکی از مخالفان است که میگوید :سیاست بررسی جامعه سازمان یافته انسانی است و بیش از هر چیز جنبه های سیاسی جامعه را مطالعه میکند .برتران دوژوونال یکی دیگر از مخالفان معتقد است سیاست روابط سیاسی را که هم زمان با گرد هم ایی انسانها بوجود امده است بررسی میکند .

اما این گونه نظرها عرصه مطالعات سیاسی را تا بدان حد گسترده میکند که در بر گیرنده همه چیزهایی باشد که در اجتماع نوع انسانها رخ میدهد. اما ضمن در نظر داشتن فراگیری علم سیاست و توانایی های نو یافته ان باید در برابر این وسوسه مقاومت کرد  و هر چیزی را که در زندگی انسان در جامعه سازمان یافته مربوط است در ان جا نداد.

متفکران دیگری مانند هارول لاسول ماکس وبر برتران راسل و... معتقدند که قدرت مفهوم اساسی سیاست است  و همه شاخه های سیاست را به هم میپیوندد برای مثال لاسول در تعریف علم سیاست میگوید:علم سیاست به صورت یک نظام تجربی عبارت از مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهیم شدن در ان است و عمل سیاسی عملی است که بر اساس قدرت انجام میگیرد.

تعاریف دیگری از علم سیاست:

  1. سیاست مبارزه برای قدرت است 
  2. سیاست یعنی دانستن اینکه   چه کسی میبرد چه میبرد چه موقع میبرد چگونه میبرد و چرا میبرد   هارول لاسکی
  3. انتزاعی ترین مفهوم سیاست    سیاست توزیع امرانه ارزش هاست     ایستون

اگئر بخواهیم تعریفی به نسبت فراگیر از سیاست در اختیار داشته باشیم  میتوانیم ان را چنین تعریف کنیم : سیاست رهبری صلح امیز یا غیر صلح امیز روابط میان افراد گروهها و احزاب  و کارهای حکومتی در داخل کشور  و روابط میان دولت با دولتهای دیگر در عرصه جهانی است.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo